נווה צדק ואחוזת בית

סיור בשכונות הראשונות של ת"א

95 ש"ח

2.5 שעות

2 ק"מ

-

< הסיור הבא

הרשמה באמצעות פנזינג:

הסיור הקודם >

-

נקודות עניין בסיור:

-